Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.04.2020 11:51 (Üye) Soru : merhaba. nihai tüketici, kredi kartı ile aldığı malzemeler için tarafına düzenlenecek e-arşiv faturanın v.k.n. kısmına 11 tane 1 yazılmasını isteyebilir değil mi?

Cevap : Genel kural olarak fatura düzenlenmesinde : vergi kimlik numarası veya T.C. Kimlik numarası bilgisine yer verilmesi zorunludur. Ancak, bu belgelerin 213 sayılı VUK’un “Fatura kullanma mecburiyeti” başlıklı 232 nci maddesinde fıkrada sayılmayanlara, örneğin NİHAİ tüketicilere düzenlenmesi halinde vergi kimlik numarası veya T.C. Kimlik numarası bilgisine yer verilme zorunluluğu bulunmamaktadır. vkn alanına 111... veya 000..... yazılması da gerekmez.Satıcı yazarsa da sıkıntı olmaz. - Nihai tüketicilere yapılan mal ve hizmet satışlarının KDV hariç 5.000-TL ve üzerinde olması halinde 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar doğrultusunda nihai tüketicinin T.C. Kimlik Numarası belirtilerek Bs bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.