Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.04.2020 21:29 (Üye) Soru : "Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde 1/2 oranında ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir." ibaresine istinaden 19 Mart tarihine kadar normal çalışma olarak ücret ve prim beyanı yapılacaktır, 19-25 arası 1/2 ücret sgk bildirgesinde hangi kod ile nasıl bildirim yapılacaktır. Kalan 26-31 mart arası 18 Kodu ile mi beyan edilecektir. İyi çalışmalar

Cevap : kısa çalışma ödeneği başvurusu yapılmış ve uygunluk verilmişse; 19 gün tam çalışma ve bildirim prim ödeme 7 gün yarım ücret bildirim ve ödeme kalan günler içinde eksik gün nedeni 18 işkur tarından kısa çalışma ödenği ödemesi yapılır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.