Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.04.2020 13:17 (Üye) Soru : Türkiye Jokey Kulubüne bağlı olarak ganyan bayii mükellefim fatura kesmemektedir. Türkiye Jokey Kulubünün belirlediği komisyon listesine göre gelir hanesine işlemekteyiz. Elde ettiği bu komisyon tutarları defter değiştirme hadlerini aştığı zaman fatura kesmediği halde elde ettiği gelir neticesinde 1. Sınıf haddelerine göre defter tutma ile sorumlu olur mu?

Cevap : Elde edilen komisyon gelirinin fatura ile sağlanacağı diye bir kural olmaz. 2020 yılında elde edeceğiniz gelirin belirtilen haddi aşması halinde bilanço esasına göre defter tutulacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.