Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.04.2020 08:49 (Üye) Soru : Merhaba, 3 sorum olacak.1. sorum 2 ortaklı gerçek usulde vergilendirilen Hatlı Minibüs işleten mükellef 2 yıl ard arda vuk 48. madde deki şartları taşırsa Basit usule geçebilir mi? 2. sorum Gerçek Usulde vergilendirilen hatlı Minibüslerin satişindan doğan kazancın tamamı vergiden muaftır. Yalnızca KDV öderler. Doğru mudur? 3. sorum Basit Usulde vergilendirilen Hatlı Minibüsün satışında elde edilen kazanç dikkate alınmayacagından, iktisadi kıymetlerin teslimlerinde KDV ödemeyeceginden herhangi bir vergi çıkmaz. verilen bilgiler doğru mudur. şimdiden teşekkür ederi İyi çalışmalar dilerim.

Cevap : 1-Şartlar oluşur ise elbette basit usule dönebilir.(minibüsün oturma yerinin 14 kişiden az olması gerekir) 2-KDV için düşünceniz doğrudur.Ancak ;Plaka Devirlerinde Harçlar Kanunu (HK)’na bağlı “I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasına “Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin işlemlerde, alım satım bedeli üzerinden (Alınacak harcın miktarında, bu fıkrada düzenlenen üst sınır dikkate alınmaz.) (Binde 30)” paragrafı eklenmiştir. Böylece taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin kâğıtlarla ilgili işlemlerden alınacak noter harcının hesabında alım satım bedeli üzerinden binde 30 oranında harç hesaplanacaktır. 3-Basit usulde KDV hesaplanmaz .Ancak Plaka satışı için Satış bedeli üzerinden Binde 30 haraç ödenecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.