Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.04.2020 14:55 (Üye) Soru : Merhaba, Defter tutma hadleri belirlenirken, Alım satım yapan sektörler her ikisine bakıp karar verip geçiş yapmakta iken, hizmet İşletmesinde Gayri Safi İş hasılatı yıllara göre belirlenen rakamı geçerse yada düşerse sınıf değiştirebiliyor. Bura da emin olmak istediğim hizmet sektörlerinde giderler belirlenen rakamın üstünde yada altında olması halinde yine yalnızca Gayri Safi İş hasılatına bakıp mı sınıf değiştirmeye karar vereceğiz. Giderlerin bir etkisi var mı? Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap : Dikkate alınacak değer GAYRİSAFİ HASILAT dır.Giderler dikkate alınmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.