Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.04.2020 16:10 (Üye) Soru : merhaba. 1-2020 mart ayı içinde nevi değişikliği yapan ltd., 2020 kurumları ne zamana kadar vermelidir? 2-bu durumda a.ş. olan yeni şirket, 1. dönem geçici vermiyor değil mi?

Cevap : Nevi değişikliği .00/03/2020 tarihinde ticaret sicilde tescil edilmiş ise, 01/01/2020-00/03/2020 kıst döneme ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi, KVK 20/1/a-2 hükmü gereği birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde (00.04.2020) devrolunan şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesine verilecek ve bu beyanname üzerinden tahakkuk eden vergi ise Anonim Şirket tarafından 2020 yılı kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği 2014 yılı Nisan ayının sonuna kadar ödenecektir. 2020/1. dönem Geçici vergi beyannamesi A.Ş. olarak verilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.