Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.04.2020 18:41 (Üye) Soru : COVİD19 salgını dolayısı ile üretime ara veren işyerinde mevcut çalışma izni olan yabancı çalışanlar için (kısa çalışma ödeneği şartlarını taşımıyorlar) talep etmeleri halinde ücretsiz izin verebilir miyiz. yoksa kapalı kaldığımız süre boyunca sgk primlerini ödemek mecburiyetimiz varmıdır ?

Cevap : İşsizlik sigortası primleri ödeyerek çalışmaları ve gerekli şartları taşımaları hâlinde yararlanabilirler. Çalışma izni ve çalışma izni muafiyetinin geçerliliği ve iptali” başlıklı 15 inci maddenin ikinci fıkrasının (ğ) bendinde, sağlık sebepleri veya zorunlu kamu hizmeti gibi mücbir sebepler dışında süreli çalışma izinlerinde aralıksız olarak altı aydan, bağımsız ve süresiz çalışma izinlerinde ise aralıksız olarak bir yıldan uzun süre Türkiye dışında kalması halinde çalışma izninin iptal edileceği, belirtilmiştir. Uluslararası işgücü genel müdürlüğü konu hakkında yasal bir düzenleme yapmamıştır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.