Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.04.2020 10:02 (Üye) Soru : sayın danışman bir kaç sorum olacak 1.kişi hem gelir vergisi mükellefi hemde anonim şirket ortağı anonim şirkette elde etteği kar için gelir vergisi beyanında bulunacak mı 2. gelir vergisi mükellefi iş yeri kiraları 40.000 altında olsa bile beyannamede bildirmek zorunda mı 3. yıllık gelir vergisi mükellefleri 5400istisna altında olan meskenlerını beyannamede bildirmek zorunda mı 4.gelir vergisi mukellefı ticarı kazancı olmazsa bile istisna olan işyeri ve mesken kiralarını beyannamede bildirmek zorunda mı 5.gelir vergisi mükellefi bilançolara vergi karşılığı ayırmamızda sakınca var mıdır..

Cevap : 1-A..Ş den 2019 yılında Kar payı almış ise alınan kar payının yarısı 40.000 TL aşması halinde yıllık GV beyannamesine eklenecek (GVK Md.22 ve GV Md 86) 2-Beyana tabi gelirlerini Tüm gelir Unsurlarının toplamı 40.000 TL nin üstünde ise tutarı ne olursa olsun Stopaja tabi tutulmuş İş yeri kira geliri ile konut kira geliri Beyannameye eklenir. 3-Ticari mesleki ve zirai kazanç dışında bulunana geliri olanlar ve beyana tabi olsun olmasın tü gelir ve kazançları 148.000 TL aşmayanlar 5.400 TL istisnayı kullanır. 4 Sadece konut kira geliri olanlar 5.400 TL nin altın da ise beyan etmez.İş yeri kira geliri 40.000 TL nin altında ise beyanname verilmez. 5-Gelir vergisi mükellefi bilançolara vergi karşılığı ayırmaz. GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİ İÇİN GİB web sayfasındaki Rehberleri inceleyiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.