Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.04.2020 18:20 (Üye) Soru : Merhabalar, daha önceki sormuş olduğum sorunun revize edilmiş halidir. Asgari ücretli çalışan bir kişinin, bes kesintisi de var, 88 TL Bu kişinin bordrosundaki Kesintiler Toplamı Kaç TL olması lazım, Hangi tutarların toplanmasından hesabından oluşur, Teşekkürler

Cevap : 4632 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi “Bakanlar Kurulu, bu madde uyarınca emeklilik planına dâhil edilecek işyerleri ile çalışanları ve bu kapsamdaki uygulama esaslarını belirlemeye yetkilidir.” ve “Çalışan katkı payı, çalışanın 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesi çerçevesinde belirlenen prime esas kazancının yüzde üçüne karşılık gelen tutardır. Bu oranı iki katına kadar artırmaya, yüzde bire kadar azaltmaya veya katkı payına maktu limit getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.” hükümlerini amirdir. SPEK Matrahından; sgk primi işçi işsizlik sigortası işçi ücret gelir vergisi damga vergisi ve BES düşülerek işiye ödenecek ücret bulunur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.