Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.04.2020 15:28 (Üye) Soru : Kısa çalışma ödeneği alan firmaların fatura alışverisi yapamacağı,fatura kesemeyeceği söyleniyor.kısmen faaliyetini sürdüren bu firmalar fatura kesemeyecekmi?bu ödenek faaliyetini tamamen durduranlar içinmidir?öyleyse neden faaliyelerini 1/3 oraninda düsen deniyor?saygılar

Cevap : Kısmen çalışma yapılmasına bir engel bulunmamaktadır. Sizin de belirttiğiniz üzere Kısa Çalışma Ödeneğinin hukuki açıklamasında bu hüküm var Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.