Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.04.2020 15:23 (Üye) Soru : iyi günler hasılat esaslı vergilendirmeye geçiş yapan mükellef araç satışında(demirbaş) bulunmuş olup bu satışdan doğan kdv beyanda gösterilecek mi teşekkürler....

Cevap : Düzenlenecek faturada KDV hesaplanacak hesaplanan kdv gelir olarak kayıtlara alınacaktır. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 25) "yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla alıcılar için hesapladıkları ve düzenledikleri belgelerde gösterdikleri KDV’yi ise gelir olarak dikkate alırlar."
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.