Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.04.2020 14:14 (Üye) Soru : Merhaba 518 sıra nolu VUK'a göre serbest meslek olarak çalışan mali müşavirler mücbir sebep olarak sayılmaktadır. Fakat bizim şirketimiz LTD olarak mali müşavirlik hizmeti vermekte ve ana faaliyet nace kodumuz da "Mali Müşavirlik Hizmetleri" olarak geçmektedir. Sonuçta Serbest meslek olarak çalışan meslektaşlarımızla aynı işi yapmaktayız. Fakat sermaye şirketi olduğumuzdan hem vergi hem de SGK açısından kapsam dışı kalıyoruz. Bu durumdaki sermaye şirketlerinin de kapsama alınmasına ilişkin odanın veya birliğin bu konuda bir girişimi olmuş mudur? Bizim vergi dairesine ve SGK'ya dilekçe yoluyla başvurmamız gerekir mi? Teşekkürler

Cevap : Konu hakkında Maliye Bakanlığına ve SGK gerekli müracaatlar yapılmıştır.Beklemenizi öneririz. VD ve sgk elbette dilekçe verebilirsiniz.Ancak kapsam dahilinde olunmadığı için olumsuz yanıt verecekler
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.