Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.04.2020 17:29 (Üye) Soru : İş yerimizde toplam 22 personel çalışmaktadır. 23.03.2020 tarihi itibari ile iş yerimizde kısa çalışma başlamış faaliyetimiz yönetim kararı ile tamamen durmuştur. Çalışan 22 personelden şartları taşıyan 15 kişi için kısa çalışma başvurusunda bulunulmuş, geri kalan 7 personele de genel hayatı etkileyen olaylar kapsamında ücretsiz izin verilmiştir. Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir. Bu bağlamda Mart ayı bordrosu hazırlanırken kısa çalışma kapsamında olan 15 personelimiz için çalışma günü olarak 22 günlük Spek hesaplanıp 343,35 Tl ek ücret ödemesi olarak mı bildirilecek, yoksa Mart ayında onları yine 29 gün olarak mı bildireceğiz. Ya da kısaca bu verilen bilgileri ışında Mart/2020 bordrosu nasıl olacaktır. Teşekkürler.

Cevap : Kısa çalışma talebinde bulunduğunuz personele işkur uygunluk vermişse fiilen çalışılan günler normal spek bildirim +ücret kçö ilk 7 gün yarım ücret +prim işveren tarafından kalan kçö kapsamındaki günler eksik gün nedeni 18 kod ile bildirim yapılmalıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.