Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.04.2020 17:42 (Üye) Soru : Merhaba;Kısa Çalışma Ödeneği Takıldığım konular; 1-17.03.2020 tarihinde başvurumuz ,ve tüm işyeri kapalı.Tüm çalışanalrımız 19.03.tarrihine kadar tam 18 gün bordroyu düzenliyoruz.19 ile 26 gün arasını yine tam 7 gün işkur tarafından uygunluk verilmişse günlük ücrette asgari ücretin brüt günlük kazancından az olamaz kuralı ile yine tam gğsteriyoruz.Sorum şu işkur daha uygunluk vermedi yine biz sanki vermiş gibi 7 günlük kuralı uygulayacakmıyız ? 2-Diyelimki uyguladık bildirgede çalışmayan personeli nasıl çalışmış göstereceğiz ?

Cevap : Sorum şu işkur daha uygunluk vermedi yine biz sanki vermiş gibi 7 günlük kuralı uygulayacakmıyız ? Evet çünkü zorlayıcı neden meydana gelmiştir. Diyelimki uyguladık bildirgede çalışmayan personeli nasıl çalışmış göstereceğiz burada çalışmamıştır uygulanamıyor.haklısınız Ancak 4857 sayılı Kanun’un “Yarım Ücret” başlıklı 40’ıncı maddesinde” 24 ve 25’inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her güniçin yarım ücret ödenir. ”hükmü yer almaktadır fiili çalışılan gün + 7 gün birlikte prime tabi tutulmalıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.