Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.04.2020 12:26 (Üye) Soru : 1)Gelir Vergisi Mükelleflerinde Bilanço usulü defteri tutulan mükellefin Dönem sonu kapanış kayıtları nasıl yapılır. Kurumlar vergisi mükellefi gibi 370 ve 371 hesabı kullanmamızın bi mahsuru var mı 690 daki karı vergiden arındırarak 690(B) 691(A) 692(A) kaydında 691 hesaptaki vergi tutarı nasıl hesaplanır sonuçta dilimli vergilendiriliyorlar 2) Şahıs bilanço firmasında 02/01/2016 da aldığı araç işyeri aktifine kaydedilmemiş 02/01/2020 de aktife kasko değeri ile kaydedeceğim şahsın kendine gider pusulası düzenlemesine gerek var mı ve muhasebe kaydı nasıl olacak 3) Kurumlar vergisi mükellefinin yıllığı yapılırken 370 deki rakam neyin toplamı olacak 1-2-3. Dönem geçicilerin mi 4. Dönem geçici rakamıda dahil edilir mi yada karın %22 sini alarak mı hesaplayacağız

Cevap : 1- Bilanço usulü defteri tutulan Gelir Vergisi Mükellefleri 193-131-331-370-371-691-692 hesapları kullanmaz.Oluşan kar kasa / banak hesabı kullanılarak işletmeden çekilir. 2-Gider pusulası düzenlenmez.aracın işte kullanılacağının bilgisi VD verilir.254 (B) 500 (A) kaydı yapılır. 3- 4. Dönem geçici vergi tahakkuku 31/12 de 193(B) 360 (A) kaydı yapılır. 193 hesabın toplamı için 371 (B) 193(A) kaydı yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.