Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.04.2020 17:18 (Üye) Soru : Sayın danışman Bir işyerinde üç yıllık birikmiş (kullanılmamış)ücretli iznin tümünün covit19 nedeni ile işveren tarafından kullandırılmak istenmesi durumunda işçinin kabul etme şartı varmıdır?Yoksa tümünün kullanılması için karşılıklı anlaşma sağlanamazsa bir zorlama veya yaptırım uygulanabilir mi?

Cevap : Bu çok sıkıntılı bir soru.. Zira bakiye izin olmaz Ancak işçinin çalışmadan dinlenerek geçirmesi istenilen yıllık ücretli iznin esasları ; Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. Bu iznin 53 üncü maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur. (Değişik üçüncü fıkra: 14/4/2016-6704/16 md.) Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler hâlinde kullanılabilir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.