Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.04.2020 09:24 (Üye) Soru : Sayın danışman ; 2 sorum olacak.. 1- Gelir vergisi mükellefi bir kişi aynı zaman da çocukları adına olana bir gayrimenkul için intifa hakkına sahip.. Bu gayrimenkul kirada ve çocuklar bu mükellefle birlikte yaşıyor. Bu durumda gayrimenkulden elde edilen kira geliri çocuklar adına mı verilmeli yoksa intifa hakkı sahibi adına mı verilmeli? 2- Gelir veya kurumlar vergisi bilanço ve gelir tablosunda dipnotlar boş da olsa eklenmeli mi yoksa gerekli olanlar mı yazılmalı?

Cevap : 1-İntifa hakkı sahibi olan kişi Yıllık beyanname verecek. Gayrimenkul Sermaye İradının Tarifi GVK Madde 70 Aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve İNTİFA HAKKI sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır: 2-Yazılması gereken bilgiler mutlaka yazılacak.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.