Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.04.2020 12:38 (Üye) Soru : Merhaba, Kısa çalışma ödeneğine başvuran firmaların bordroları ile ilgili bir iki sorum olacak. 1 - Kısa çalışma ödeneğine;başlangıç ve bitiş tarihleri '23.03.2020-30.04.2020' tarihi olarak 20.03.2020 tarihinde başvuran bir firmanın, asgari ücretli bir çalışanı için bordro ve aphb si aşağıdaki gibi yapılmıştır, doğru mudur? *22 Gün - 2.501,55 TL (22Gün*98,10TL + 7Günlük Yarım Ücret) *8 Gün Eksik ve Eksik Gün Nedeni 18 2 - Kısa çalışma ödeneğine;başlangıç ve bitiş tarihleri '01.04.2020-30.04.2020' tarihi olarak 30.03.2020 tarihinde başvuran bir firmanın, asgari ücretli bir çalışanı için bordro ve aphb si, özellikle 7 günlük yarım ücret için, prim gün sayısı ve tutarı nasıl bildirilmelidir?

Cevap : 23.03.2020 kçö başvuru başlangıç tarihiniz ise 30.04.2020 kçö bitiş tarihi ise 22+7 =29*98,10 aphb bildirm 2 gün 18 kod kçö eksik gün bildirim. 4447 Sayılı işsizlik Kanunu Ek 2. maddesi uyarınca “Zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.” ile 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) nurnaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir hof toya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır. Buna göre işçiye ilk 7 gün için yarım ücret ödenecek olup, yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak APHB'de bildirilmesi gerekmektedir. Diğer yandan işçi bu 7 günlük süreyi takip eden günden itibaren en fazla 83 günlük süre boyunca KÇÖ alacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.