Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.04.2020 17:55 (Üye) Soru : BİR MÜKELLEF 23.03.2020 TARİHİNDE KISA ÇALIŞMA ÖDENEGİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNDU. mART/2020 AYLIK SGK BİLDİRGESİNİ VE AYLIK BODROYU NASIL YAPACAĞIZ. KISA ÇALIŞMA ÖDENEGİNDE İLK YEDİ GÜN ÖDENMEZ DENİYOR, BU BİLDİRGEYİ 23. GÜN NORMAL ÇALIŞMA GÜNÜ DİĞER GÜNLERİDE KISA ÇALIŞMA KODUNDANMI GÖNDERECEĞİZ. BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM. SELAMLAR

Cevap : 4447 Sayılı işsizlik Kanunu Ek 2. maddesi uyarınca “Zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.” ile 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) nurnaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir hof toya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır. Buna göre işçiye ilk 7 gün için yarım ücret ödenecek olup, yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak APHB'de bildirilmesi gerekmektedir. Diğer yandan işçi bu 7 günlük süreyi takip eden günden itibaren en fazla 83 günlük süre boyunca KÇÖ alacaktır. kçö kapsamındaki günlerde 18 kod ile eksik gün bildirilmelidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.