Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.04.2020 15:40 (Üye) Soru : Sayın Danışman, 5 yıl önce nominal değeri 100.000Euro olan 20.10.2019 tarihli Eurobond iskontolu olarak 80.000Euro ya satın alınmıştır. 20.10.2019 da vadesi dolduğundan nominal değeri olan 100.000Euro Eurobondu ihraç eden kurum tarafından mükellefe ödenmiştir. Bu gelire ait beyan nasıl yapılmalıdır.Teşekkürler.

Cevap : EUROBOND FAİZ GELİRİ VE ALIM SATIM KAZANCININ VERGİLENDİRİLMESİ Eurobondlardan faiz veya alım satım kazancı olmak üzere iki tür gelir elde edilmektedir. Eurobondlardan elde edilen faiz gelirleri yüzde “0” oranında tevkifata tabidir. Ancak, elde edilen faiz gelirinin ilgili yılda belirlenen beyan sınırını aşması halinde (Beyan sınırı 2019 gelirleri için 40 bin TL ,40.000 –TL aşılması halinde tamamı ) tam mükellef gerçek kişiler tarafından beyan edilmesi gerekir (dar mükellef gerçek kişiler için böyle bir zorunluluk yoktur). Eurobondların alım-satım kazançları da vergilendirilmektedir. 1 Ocak 2006 öncesi ihraç edilen eurobondlara ilişkin alım-satım kazançları, istisna tutarını (2019 gelirleri için 33 bin TL) aşması halinde aşan kısım beyan edilmesi gerekir. Eurobond 1 Ocak 2006’dan sonra ihraç edilmişse tutarına bakılmaksızın alım-satım kazancının tamamı vergilendirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.