Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.04.2020 19:12 (Üye) Soru : Sayın Uzman 4857 SK 40 maddesinde; “Yarım ücret Madde 40 - 24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir.” denilmektedir. Eksik prim neden olmamak için ve ayrıca iş durması da söz konusu olduğundan (KÇÖ talebimiz olacak) bu kanunda geçen 7 günlük yarımşar ücret, çalışanın ilgili aydaki puantaj ve kazancına nasıl ilave edilecektir? Görüşler: Asgari ücretli kişi için normal çalışmasına 7 tam gün mü ilave edilecek ? yada yarımşar günlük çalışmaları 7,5'a tamamlayarak 3,5'dan 4 gün mü bildirmek gerekiyor. Yada bu sağlanan sosyal bir hak olarak değerlendirip mevcut puantajı sabit kalmak sureti ile mevcut ücretine ilave mi etmek gerekiyor. Eğer 7 olacak ise prime esas kazan 98,10 un altında kalacağından üzeri tamamlanıp, Tamamlanan kısmın işçi ve işveren payı işveren tarafından karşılanacağı şeklinde görüş var. Su soru ile bağlantılı işyerinde günlük çalışma süresi zorunlu nedenlerden dolayı 7,5 saatten 3 saate düşürüldü. Bu düşüş işyeri haftalık 45 saat çalışma süresine ilişkin düzeninin değiştiği anlamına gelmez. Bu şartlarda yine her günün ücretini 98,10 altına kalmayacak şekilde 1 tam gün olarak sgk yönünden bildireceğiz? yoksa çalışma günlerini toplayarak her 7,5 saatte bir bir gün olacak şekilde sgk bildirimi yapacağız? Değerli görüşlerinizi bekler saygılarımı sunarım.

Cevap : Sayın Uzman 4857 SK 40 maddesinde; “Yarım ücret Madde 40 - 24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir.” denilmektedir. Eksik prim neden olmamak için ve ayrıca iş durması da söz konusu olduğundan (KÇÖ talebimiz olacak) bu kanunda geçen 7 günlük yarımşar ücret, çalışanın ilgili aydaki puantaj ve kazancına nasıl ilave edilecektir? Görüşler: Asgari ücretli kişi için normal çalışmasına 7 tam gün mü ilave edilecek ? yada yarımşar günlük çalışmaları 7,5'a tamamlayarak 3,5'dan 4 gün mü bildirmek gerekiyor. Yada bu sağlanan sosyal bir hak olarak değerlendirip mevcut puantajı sabit kalmak sureti ile mevcut ücretine ilave mi etmek gerekiyor. Eğer 7 olacak ise prime esas kazan 98,10 un altında kalacağından üzeri tamamlanıp, Tamamlanan kısmın işçi ve işveren payı işveren tarafından karşılanacağı şeklinde görüş var. **************************************************** cevap Buna göre işçiye ilk 7 gün için yarım ücret ödenecek olup, yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak APHB'de bildirilmesi gerekmektedir. Diğer yandan işçi bu 7 günlük süreyi takip eden günden itibaren en fazla 83 günlük süre boyunca KÇÖ alacaktır. Günlük brüt yarım ücretin prime esas kazanç günlük alt sınırının altında olması halinde prime esas günlük kazanç alt sınırı üzerinden bildirim yapılması gerekmektedir. Alt sınırın altında kalan brüt yarım ücret ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primlerinin işveren tarafından ödenmesi gerekmektedir. --------------------------------------------------- Su soru ile bağlantılı işyerinde günlük çalışma süresi zorunlu nedenlerden dolayı 7,5 saatten 3 saate düşürüldü. Bu düşüş işyeri haftalık 45 saat çalışma süresine ilişkin düzeninin değiştiği anlamına gelmez. Bu şartlarda yine her günün ücretini 98,10 altına kalmayacak şekilde 1 tam gün olarak sgk yönünden bildireceğiz? yoksa çalışma günlerini toplayarak her 7,5 saatte bir bir gün olacak şekilde sgk bildirimi yapacağız? ******************************** Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Buna göre çalışılması hesaplanan saatler toplanıp yapılan kısmi çalışma 7,5 saat/45saat kapsamında hesaplanmalıdır. Kalan süre yukarıda belirtilen 1/3 faaliyetin kısmen durmaya uygun çıkıyor ise kçö den de yararlanabilirsiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.