Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.04.2020 13:18 (Üye) Soru : Bilindiği üzere corana virüs tedbirleri nedeni ile kronik rahatsızlığı olan ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var. İşyerinde çalışan kronik rahatsızlığı olan ve 65 yaş üstü personeller var.Bu işçilerimiz aynı zamanda SGDP tabi emekliler. 1) Bu işçilerin maaşları nasıl olacak ? Emekli oldukları için Kısa çalışma ödeneği ve İstirahat ödemesinden yararlanamıyorlar.Fiilen çalışmadıkları için bizde maaş ödeyemiyoruz. 2) Bu durumdaki personel ile ilgili yararlanabileceğimiz bir teşvik var mıdır.? 3) Bu durumdaki personele maaş ödemek zorunluluğumuz varmıdır ? Saygılarımla,

Cevap : 1) Salgın olduğu için çalışamayan işçilerin maaş hakkı 4857 sayılı İş Kanununun 40ıncı maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükmü yer almaktadır. 40ıncı maddede; işçiye bekleme süresi içinde 1 HAFTAYA kadar her gün için yarım ücret ödeneceği hüküm altına alınmıştır Fiili çalışmanın olmadığığı böyle bir durumda artık işverenin işçiye ücret ödemek zorunda olduğunu söyleyemeyiz. 2) yeni torba taslakta kçö kapsamı dışında kalan işçiler için düzenleme mevcut olup henüz yasallaşmamıştır. 3) 1 haftaya kadar yarım ücret ödemek zorundadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.