Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.04.2020 11:32 (Üye) Soru : merhaba. Ramazan paketlerinin çalışanlara tesliminde fatura kesilmesi durumunda, fatura kime düzenlenecek? 335 PERSONELE BORÇLAR xxxx 600 YURTİÇİ SATIŞLAR xxx 391 HESAPLANAN KDV xxx

Cevap : Personele verilen Ramazan erzakı için fatura düzenlenmez. Personele yapılan ayni yardımlar personelin eline geçen net ücret olduğundan brütleştirilerek gelir vergisi hesaplanır. Bu bedel net ücret ödemesi kabul edilir ve istisna kapsamında olmadığı için brüt tutarı üzerinden gelir vergisine tabi tutulur. Vergilendirme erzak harcamasının KDV’li bedeli net ücret gibi dikkate alınıp, brütleştirilmek ve brütleştirilen tutar üzerinden de gelir vergisi ve damga vergisi kesintisine tabi tutulduktan sonra gider yazılması gerekmektedir. Gelir vergisi hesaplanırken yardımın brüt tutarının, personelin ilgili aya ait diğer ücretinin gelir vergisi matrahına dahil edilerek gelir vergisi hesaplanmalıdır. Yapılan yardımların brüt tutarı ücret maliyeti olarak dikkate alınır. Personele ayın olarak sağlanan menfaatler damga vergisinin konusuna girmediği için damga vergisi kesintisi gerektirmemektedir. Ancak, personele Ramazan Yardımının bedelinin nakden ödenmesi halinde yapılan bu ödemelerin tamamının ücret sayılarak binde 7,59 oranında damga vergisi kesilecektir. Personele ayni olarak dağıtılan Ramazan Erzakı, herhangi bir tutar sınırlaması olmaksızın SGK prim matrahının dışında tutulacaktır. Ancak, personele Ramazan Erzakının bedelinin nakden ödenmesi halinde yapılan bu ödemelerin tamamının ücret sayılarak SGK prim kesintisine tabi tutulması gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.