Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.04.2020 14:28 (Üye) Soru : sayın üstadım kçö başvuran firmada çalışanların kçödeneginden yararlanacaklar hafta sonu tatil ve bayram tatili gibi ücretli tatillerin oramtı ile ödenecegi belirtilmiş. 1. bir misalle anlatılabilir mi 2.aphb de tam ödenen ücret olarak bildirilecegini düşünüyorum işveren tarafından eksik ödense bile dogrumudur. saygılar

Cevap : Hafta tatili hakkı ile bu hakkın kullanımına ilişkin usul ve esaslar 02.01.1924 tarih ve 394 sayılı “Hafta Tatili Hakkında Kanun’da”(Resmi, 21.01.1924) düzenlenmiştir. Söz konusu Kanunun birinci maddesinde, nüfusu on bin veya on binden fazla olan şehirlerde bulunan bütün işyerlerinin haftada bir gün tatili yapmaları mecburi tutulmuştur. Anılan Kanunun ikinci maddesinde ise, resmi daireler dahil tüm işyerlerinde işçilerin haftada altı günden fazla çalıştırılması yasak edilmiştir. Dolayısıyla işçi KÇÖ kapsamında olmayan ve 6 gün fiili çalışması var ise 1 gün tatil hakkı kazanmış olacaktır. 2.aphb de tam ödenen ücret olarak bildirilecegini düşünüyorum işveren tarafındancceksik ödense bile dogrumudur. burası anlaşılamamıştır. KÇÖ kaosamında ilk 7 gün ödenecek yarım ücrete ilişkin ise sorunuzİ 4447 Sayılı işsizlik Kanunu Ek 2. maddesi uyarınca “Zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.” ile 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) nurnarah bentlerindegosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir hof toya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır. Buna göre işçiye ilk 7 gün için yarım ücret ödenecek olup, yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak APHB'de bildirilmesi gerekmektedir. Diğer yandan işçi bu 7 günlük süreyi takip eden günden itibaren en fazla 83 günlük süre boyunca KÇÖ alacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.