Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.04.2020 14:16 (Üye) Soru : Sayın, Covid -19 sebebi ile 19.03.20 tarihinden bu yana kapalı olan işyeri(perakendeci avmde)adına kısa çalışma ödeneği başvurusu yapıldı; lakin henüz netice alınmadı. Sgk bildirgesini vermem gerekli, işçilerin hangisinin yararlandığınıda dolayısıyla bilmiyorum, bildiğimi farz etsek; yararlanmayanı bildirgede hangi kod ile göstericeğim konusu hakkında yardımınızı rica ederim: Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanamayan işçinin hizmet bildirgesini nasıl vereceğim. Saygılar.

Cevap : 4447 Sayılı işsizlik Kanunu Ek 2. maddesi uyarınca “Zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.” ile 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) nurnaralı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır. Buna göre işçiye ilk 7 gün için yarım ücret ödenecek olup, yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak APHB'de bildirilmesi gerekmektedir. Diğer yandan işçi bu 7 günlük süreyi takip eden günden itibaren en fazla 83 günlük süre boyunca KÇÖ alacaktır fiilen çalışılan günler + 7 gün aphb normal bildirim ve prim +ücret kalan kçö kapsamındaki günleriniz için ise Eksik Gün Nedeni 18 - Kısa Çalışma Ödeneği seçilmelidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.