Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.04.2020 09:27 (Üye) Soru : Değerli danışman, Bir şermaye şirketine ortak olmayan bir gerçek ya da tüzel kişi bu şirketten kar payı alabilir mi? Aralarında adi ortaklık da olmayacak, ancak kardan pay almak mümkün müdür? Bu tarz bir yazılı sözleşme kurulabilir mi? Kar payı, sadece belli bir ürünün üretilip satılmasından elde edilen gelir ile bu gelir için katlanılan maliyetin düşülmesi üzerinden hesaplanacaktır. Değerli yanıtınız için teşekkür ederim.

Cevap : Kar payı şirket faaliyetleri sonucunda elde edilen kazançtır, bu kazanç ortaklar arasında payları oranında veya sözleşmeye konulacak bir hüküm çerçevesinde dağıtılabileceği gibi bir bölümününde çalışanlara dağıtılması imkanı olan olan kazançtır, Sözleşme düzenlemesi ile şirket ile bağı olmayan kişi veya kişilere kar payı dağıtılmasının doğru olmayacağını değerlendiriyorum, sağlıklı günler,
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.