Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.04.2020 15:44 (Üye) Soru : MESLEK MENSUBU OLARAK 3 YILDIR TANSİYON HASTASIYIM LAKIN RAPORLU DEĞİLİM. KRONIK HASTAOLARAK MÜKELLEFLERİM MÜÇBİR SEBEP KAPSAMINA GİRERMİ?

Cevap : KRONİK HASTALIK İÇİN VUK 518 SAYILI GENEL TEBLİĞDE AŞAĞIDAKİ HÜKÜM YER ALMAKTADIR. Vergi ödevlerinin ertelenmesi MADDE 6 – (3) Kronik rahatsızlık nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması için bu rahatsızlığın sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edilmesi şarttır. Bu kapsamdaki süre uzatımı işlemi, mükellefin kronik rahatsızlığı bulunduğuna dair beyanını içeren İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden vereceği yazılı başvurusuna istinaden yapılacak olup sağlık kuruluşundan alınan belgelerin sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 30 gün içerisinde bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir. YUKARIDA DA BELİRTİLDİĞİ ÜZERE RAPOR ŞARTI VARDIR. RAPOR YOKSA ERTELEMEDEN YARARLANILAMAZ.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.