Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.04.2020 12:34 (Üye) Soru : Üstadım merhaba Pilot ilde bulunan ve muhtasar dönemi 3 aylık olan mükellefin muhsgk beyannamesi verilirken sgk kısmı aylık doldurulup onaylanıyor, bordrodan kesilen vergiler, kira ve sm makbuzu vergi kesintilerini 3 aylık bildiriyoruz. Bu işlemde hata var mıdır. yoksa vergi kesintileri de aylık mı olmak zorunda. Teşekkürler

Cevap : Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde en az bir işçi çalıştıran mükellefler aylık mükellefiyete geçmek zorundadır. İşçi çalıştırmıyorlarsa üç aylık mükellefiyete devam edebilirler. Ekim-Aralık/2019 vergilendirme dönemi itibariyle verilen beyannamelerde en az bir işçi çalıştırdığı sistem tarafından tespit edilebilen mükelleflerin mükellefiyetleri sistem tarafından aylığa dönüştürülecektir. Mükellefler beyannamenin verileceği ay içerisinde mükellefiyetlerini kontrol ederek, dönüştürülme yapılmamışsa vergi dairesine bizzat başvurarak veya ivd.gib.gov.tr adresinden dilekçe vermek suretiyle dönem tipini “aylık” olarak değiştirebilirler
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.