Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.04.2020 18:30 (Üye) Soru : Merhaba 07.04.2020 tarihinde market için işe alınan personel 4 gün sonra işten Kendisi Çıktı. Bu personelin SGK işten çıkışı kendi isteği de olsa bu Covid'19 dan dolayı işçi çıkarama yasağı var işveren her hangi bir cezaya maruz kalır'mı teşekkürler.

Cevap : her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez. denilmektedir. İstifa ise işçinin irade beyanıdır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.