Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.04.2020 18:51 (Üye) Soru : sayın üstadım kçö başvurulan bir şirkette işçi,lerden birinin işakdi bu tarih itibarı ile fesih edilir ise kçö ne bir etkisi olur mu.bu dönemde işçinin işveren tarafından feshinin olamayacagı konusunda yasal dayanagı nedir? saygılar

Cevap : İşçinin çalışma durumundaki değişiklik sebepleriyle işkura bildirilmelidir 7244 sayılı yeni yasallaşan kanun ; her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez. denilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.