Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.04.2020 12:13 (Üye) Soru : Kısmen 15 saat kısmen de 45 saat olmak üzere Kısa çalışma ödeneğine başvuru yapan bir firma çalışmalarının aksamaması için yeni eleman almak istiyor. Yeni eleman istihdam edebilir mi?

Cevap : Kısa çalışma ödeneği; Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Bu uygulamaya geçip üretime yönelik eleman alımı işkur denetimince dikkate alınır. Ancak işçi alımı ve istihdam yasağı da bulunmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.