Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.04.2020 16:57 (Üye) Soru : 56 günlük ihbar öneli süresi 30.04.2020 Tarihinde bitecek olan apartman kapıcısının 7244 sayılı kanununun 9. maddesi gereğince işten çıkışı 3 ay ertelenecek mi? Ertelenecekse önceden verilen ihbar suresi 3 ay sonrasında geçerli olacak mı, yoksa yeniden ihbar suresi verilecekmi?

Cevap : 7244 sayılı Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez. Ancak uygulama ilişkin tebliğler henüz yayınlanmamış olup istisnalar hakkında bilgi verememekteyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.