Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.04.2020 16:09 (Üye) Soru : 17 Nisandan önce ucretsiz izine çıkartilan işçiler yeni çikan torba yasaya göre günluk 39 tl.lik haktan yararlanamayacaklarmıdır.Yoksa hak kazanma 17 nisandan sonramı başlayacaktır

Cevap : GEÇİCİ MADDE 24- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte iş sözleşmesi bulunmakla birlikte 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 51 inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz. denilmektedir. Ancak uygulamaya ilişkin tebliğlerde ücretsiz izin başlangıç tarihine ilişkin düzenlemeler gelecektir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte...... diye başlayıp ile devam eden.....15/3/2020 tarihinden sonra .. bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar olan cümle aslında anlam itibariyle pandemi başlangıcı olan 15,03,2020 tarihini işaret etmektedir. Ancak yine de yasal düzenlemeyi beklemenizi tavsiye ederim.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.