Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.04.2020 16:03 (Üye) Soru : Merhabalar,Kısa Çalışma Ödeneğine başvuru şartı olupta başvuru onaylanmadığı zaman mı 7224 Sayılı Kanunla Çalışanlar ücretsiz izne çıkarılma yolu izlenecek?Diyelim ki biz kısa çalışma ödeneğine hiç başvurmadık,Direk 7224 sayılı kanun ile Ücretsiiz İzin yolu ile başvuru yapabiliyor muyuz? Bu başvuru şekli nedir .Tesekkkürler.

Cevap : GEÇİCİ MADDE 24- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte iş sözleşmesi bulunmakla birlikte 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 51 inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz. Kısa çalışma ödeneğine başvurmayanlar da bu haktan yararlanabilirler.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.