Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.04.2020 17:40 (Üye) Soru : 1-17 Nisan tarihinden itibaren işveren tarafından işçi sözleşmesi fesih yasağı getirmiştir. İnşaat işinde çalışan işçileri iş bitiminde çıkartmamız gerekiyor. Bu durumda iş bitim koduyla işçi çıkartmamız cezalı bir işlem mi olacak. İşçinin işi bitmiş ne yapmamız gerekir. 2- 17 Nisandan itibaren işçi istifa ederek işten ayrılmak isterse buda 3 aylık yasak kapsamındamı? Teşekkürler.

Cevap : 1. Konuya ilişkin tebliğler henüz yayınlanmadı. iş kanununa eklenen geçici madde ile, kısa çalışma uygulamasıyla da uyumlu olmak üzere, istihdamın korunması amacıyla Kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında, belirlenen süre boyunca işveren tarafından feshedilmemesininin sağlanması, ücretsiz izne ayrılan işçilerin geçerli sebebe dayanarak sözleşmeyi feshedememesi amaçlanmaktadır. 2. istifa işçinin irade beyanı olup işveren tarafından işten çıkarma değildir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.