Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.04.2020 10:40 (Üye) Soru : Sayın Yetkili,Nisanın ilk günlerinde (13 nisan başlangıç tarihi olacak şekilde) kısmı sureli çalışmaya,ödenek şartlarını sağlayan personeller adına başvuru yapıldı. Henüz netleşmedi. Fakat firmadaki işler beklediğimiz gibi kötüye gitmiyor. Kısmı çalışma talebinden vazgeçip, ilerleyen tarihlerdeki iş durumuna göre kısmı çalışma şartlarını sağlayan personeller için de ücretsiz izin kullandırabilir miyiz. Ücretsiz izin ödeneğinden faydalanabilirler mi.? İşlerin durumuna göre nasıl bir yol izleyebiliriz. Teşekkür ederim.

Cevap : İşyreinin fiili çalışma durumuna göre bu talebinizi değiştirebilirsiniz. Ancak değişikliğe ilişkin işkura bilgi maili atmanız gerekmektedir. Ücretsiz izine ilişkin tebliğler henüz yayınlanmadı ancak uygulanacak esas; 7244 sayılı kanun yürürlüğe girdiği tarihte iş sözleşmesi bulunmakla birlikte 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 51 inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.