Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.04.2020 18:37 (Üye) Soru : 1-)17.03.2020 tarihi itibari ile kısa çö başvurusu yapılna perseonelin 17.03.20 // 21.03.20 arası   ve 26.03.20 //.30.03.20 arası rapor mevcuttur.bu durumda mart ayı bordro hazırlanırken  16 tam çalışma + 2 gün (iik 7 gün sorumluluğundan ödenecek rapordan kalan günler için ödeme) 18 gün çalışma // 13 gün eksik gün ve 27 kod ile bildirim yapılması doğrumudur  2-)İşyerinde mevcut iş durumuna göre haftada 1 yada 2 gün ücretsiz izin kullandırılan personel için eksik gün nedeni  10 kod yada 28 kod  dan hangisi kullanılmalı,Kısa çalışma ödeneğine başvurulup red gelen personel için 10 yada 28 kod dan hangisi ile düzeltme yapılmalı 3-)kısa çalışma ödeneği onaylanan firmalardan işkur tarafından istenen ek tabloda çalışma günü olarak ilk 7 günlük süre dikkate alınmadan (hangi tarihte kç başlamışsa o kadar  çalışma günü  istendiğine ve sgk bidrgeleri ile uyumlu olması gerektiğine dair  uygulamalar okudum , bu uygulama doğrumudur ,mart ayı için henüz onayı gelmemiş olan firmaların da onay sonrası sgk bildirgelerinde yapılacak düzeltmede ücret de değişim olmaksızın çalışma/eksik GÜN sayılarında değişim olması durumunda sgk cezalı durum oluşur mu 4-)17.03.2020 OLARAK KÇÖ başvurusu yapılan personellerin çalışma saatleri 29 saat azaltılıp 16 saat çalışma olarak başvuru yapılmıştır.bu personel  17.03.31.03 döneminde toplam 5 gün işe gelmiştir.(puantaj kaydı mevcuttur)bu durumda 16 + 5 gün çalışma // 11 gün eksik (18kod ) olarak mart bildirimi doğrumudur

Cevap : 1 evet doğrudur. 2. Eğer ücretsiz izin kullandırılıyor ise 28 kod değilse ve işe gelemiyorsa 10 kod 3. 7 günlük bildirim olmadan listeler istendiği işkur genel müdürlüğüne bildirildi Bu uygulamalarını düzeltmeleri için iç yazışmaların hazırlanıp tüm işkur birimlerine gönderileceği tarafımıza bildirildi. 4. Evet doğru.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.