Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.04.2020 18:54 (Üye) Soru : üstadım merhaba kçö ile ilgili bir sorum vardı şöyleki 23/03/2020 tarihinde kapanan işyerine kçö başvurusu yaptık ancak işcilerimizden 450 gün yada 60 gün kuralına uymayanları 3.ay bildirgesi verirken ücretsiz izin kodu 21 mi yoksa 24 yarım çalışma ödeneği ve diğer nedenler mi yada 18 kısa çalışma ödeneği olarak mı bildirgeyi vereceğiz teşekkür ederim

Cevap : 7244 sayılı yasa ya göre ; .......tarihte iş sözleşmesi bulunmakla birlikte 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 51 inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz. Bu şekilde ücretsiz izine tabi olan işçilerinizi de 28 kodla bildirmeniz gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.