Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.04.2020 18:56 (Üye) Soru : Merhaba , 16.03.2020 tarihinden itibaren Genelge ile kapatılan 2 tane işyerimiz var 1 tanesi kapatılmış olsada bordrosunu tam gösterilemsini istiyor bu durumda ücretli izin olarak göstereceğiz.doğrumudur ? diğer firmayı ise nasıl göstermeliyiz kçö başvurulmadı hangi kodu seçmeliyiz . 16 gün tam gösterip 15 gün için hangi kodu seçmeliyiz 2 kodlu ücretsiz izin mi 10 kodlu genel hayatı etkileyen olaylar mı 21 kodlu diğer ücretsiz izin mi yoksa yeni eklenen 28 pandemi ücretsiz izin mi (mart ayı için yazılabilir mi) teşekkürler

Cevap : yıllık ücretli izin haklarınızı kullanabilirsiniz.doğrudur. 7244 sayılı kanuna göre ; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte iş sözleşmesi bulunmakla birlikte 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 51 inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz. 28 kod kullanabilirsiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.