Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.04.2020 19:25 (Üye) Soru : Sn. Danışma Birimi, Ltd. Şti. bir mükellefimiz için 23.03.2020'de kçö başvurusunda bulunduk ve hangisinin 450-60 gün şartını yerine getirdiğini bilemediğimiz için emekliler hariç tüm personeli başvuru listesine yazdık. 1- İş-kur bunların hangisinin hak ettiğine bakacak ve ona göre bizden revize isteyecek mi? 2- Bir iki gün önce iş kur sitesinden personelin işsizlik maaşı hak edip hak etmediğini sorgulama ekranı açıldığını öğrendik. Buradan personeli kontrol edip listelerimizi revize mi etmeliyiz? 2- İş kur'un KÇÖ hak etmeyenleri listeden çıkarmamızı istemesi halinde personele kçö başvuru tarihinde personele kçö çıkmaması durumunda kullanılmak üzere ücretsiz izin istek formları da imzalatmıştık. Bunları kullanmamızın bir sakıncası olur mu?

Cevap : İşkur uygunluğa göre ödeme yapacaktır. E Devlet üzerinden sağlanan işsizlik maaşı ile ilgili hizmetten yararlanabilmeniz için ilk olarak portala giriş yapmanız gerekmektedir. Portala giriş yaptıktan sonar ilk olarak hizmetler bölümünden İŞKUR Genel Müdürlüğü menüsüne, bu menüden de İşsizlik Ödeneği Ödemesi bağlantısına tıklamanız gerekmektedir. 7244 sayılı kanun MADDE 7- 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 24- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte iş sözleşmesi bulunmakla birlikte 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 51 inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz. uygulamaya ilişkin tebliğler henüz yayınlanmamıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.