Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.04.2020 19:44 (Üye) Soru : Nakit Desteği / Ücretsiz İzin durumlarında çalışanlara ödenecek destek için İşyerimiz olarak müracaat yapmamız gerekiyor mu. İşkur'a vereceğimiz bir form var mı? SGK'ya aylık bildirge de eksik gün nedenine 28 kodu yazmamız yeterli mi? 19 Mart'ta işe başlayan bir kişi de ücretsiz izin desteğinden faydalanabilir mi? İşkur'a çalışanların IBAN No tanımlamaları gerekiyor diye duydum. Bu IBAN tanımlamalarını nasıl yapılacaktır, Her çalışan edevlet üzerinden kendi mi yapacak, yoksa işyeri işkur üzerinden kendi şifreleri ile mi yapacaktır. -- Konu ile ilgili bilgi vermenizi rica ederim.

Cevap : “GEÇİCİ MADDE 24- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte iş sözleşmesi bulunmakla birlikte 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 51 inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz. Bu maddenin uygulamasına ilişkin tebliğler yayınlanmamıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.