Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.04.2020 19:52 (Üye) Soru : merhaba genelge ile kapatılan örnek kuaförlerin işçileri kçö şartlarını sağlıyorsa kçö başvurma zorunluluğu varmıdır ? işçi kçö başvurulmasını istemiyor bu durumda başvuru yapmayıp genelge tarihinden sonraki günleri eksik gün gösterebilir miyiz ? gösterebilirsek hangi kodu seçmeliyiz ? 21 mi yoksa 28 pandemi ücretsiz izin mi 28 kodu mart ayı içinde ve kçö başvuru olmaksızın seçebilirmyiz ? Lütfen acil cevaplarmsıınız ?

Cevap : KÇÖ başvurusu zorunlu değildir. “GEÇİCİ MADDE 24- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte iş sözleşmesi bulunmakla birlikte 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 51 inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz. bu madde kapsamında destekten yararlanmak isterseniz 28 pandemi ücretsiz izin kodu seçebilrisniz. işçiyle ücretsiz izin konusunda yazılı anlaşıp işkurun hiçbir desteğinden yararlanmak istemiyorsanız 21 kod ile ücretsiz izin bildirebilrisiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.