Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.04.2020 20:26 (Üye) Soru : Sayın Danşmanımız, 16.Mart 2020 tarihinde zorunlu kapanan işyerinde ve ve salgın nedeni ile faaliyeti durma noktasına gelen işyerlerini kapatan firmalarda çalışanları karşılıklı onay ile 30.06.2020 tarihine kadar zorunlu ücretsiz izne çıkardık.Mart ayı sgk aylık ve hizmet belgesinde eksik gün nedeni 21. Diğer ücretsiz izin seçmek üzere tahakkuk aldım. 1. Ücretsiz izne ayrlan işçilerede 7244 sayılı yasa ile işsizlik ödeneği getirildi.Ancak bu tarihe kadar kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunmadık. Bu işçilerin içinde kısa çalışma ödeneği şartlarını taşıyan işçiler var ise bu işçiler için kısa çalışma ödeneği için başvuru mecburiyetimiz varmıdır? Var ise 03 2020 ayı sgk tahakkuku aldığımızdan 01.04.2020 tarhinden faaliyete ara vermiş gibi başvurabilecekmiyiz? 2. Ücretsiz izin dönemi Nisan 2020 ayında covit 19 nedeni ile 15 gün geçici işgörmezlik raporu olan işçinin eksik gün nedeni 12 eksik gün sayıy 30 çalıştığı gün 0 olarakmı işlem yapmalıyız.Kuruma bu durum için bir belge verme mecburiyetimiz varmı? Teşekkürler.

Cevap : KÇÖ başvurusu yapma zorunluluğunuz bulunmamaktadır. hal böyle ike 7244 de bahsettiğiniz madde bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten diye başlamaktadır.ve bu maddenin uygulamasına ilişkin tebliğler henüz yayınlanmamıştır. Raporlu işçşinin raporunu onaylamanız ve işçiniz e-işgöremezlik ödeneği alacaktır. 12 kod evet birden fazla neden belge bazında rapor onayı ve ücretsiz izne ilişkin belgenin istenildiği takdirde kurum yetkililerine ibraz edilmek üzere özlükte tutulması gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.