Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.04.2020 20:33 (Üye) Soru : Merhaba, Mücbir Sebeb halinde kabul edilmeyen işyeri bu nedenle KÇO ya başvurmamıştır. personeli 25 mart itibari ile ücretsiz izne çıkmıştır. Bu personelin iş sözleşmesi devam etmektedir. N eyapmalı ki, Ücretsiz izin ödeneğinden faydalanabilsin. 1-Mart tam prim ödenmeli 2-17 Nisan itibari ile ücretsiz izinli gösterilmeli bu şekilde mi yapmalıyz? Teşekkürler,

Cevap : işsizlik sigortası kanununa eklenen geçici madde ile maddenin yürürlüğe girdiğiği tarihte iş sözleşmesi bulunmakla birlikte, istihdamı korumaya yönelik olarak 4857 sayılı iş kanununa teklifle eklenmesi öngörülen geçici 10. madde uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler işçiler ile işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere, herhangibir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve üç ay süreyle, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, Fondan günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilmesi amaçlanmaktadır. Ancak bu maddenin uygulamasına ilişkin tebliğler henüz yayınlanmamıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.