Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.04.2020 15:48 (Üye) Soru : i günler 2 sorum var 1-) 25.03.2020 tarihinde başlayan kçö ile ilgili olarak 24 gün tam çalışma 25,26,27,28,29,30,31 7 gün yarım ücret toplam olarak 31 gün bildirgede 30 gözükecek ama kazanç hesaplamasında 98*10*31 gün 3041,10 tl olması gerektiği ile bazı sitelerde görsel örnekler mevcuttur bunun biz bildirgede 30 gün 3041,10 tl mi yoksa 30 gün 2943 tl mi göstereceğiz. cevap olarak 1. ilk yedi gün yarım ücret ancak brüt günük asgari ücretin altında olmamk kaydı ile bildirilmesi gerekmektedir. 25/31 *98,10 = hesaplanıp bildirilmelidir. eksik günde parmak hesabı yapılıp brüt günlük asagari ücretle çarpımı sonucu elde edilen rakkam bildirlmelidir. özür dilerim anlamadım bu örneğe göre hareket edersek mart/2020 döneminde gün hesabı yaparsak 3041,10 tl oluyor nasıl bildireceğiz 30 gün kazanç 2943'mü 30 gün 3041,10 tl 'mi buraya anlamadım aylık çalışan bunlar teşekür ederim cevap olarak Mart ayı 31 çekmekte ve eksik gün bildirimi de parmak hesabıyla yapılmaktadır. Örneğinizde de eksik gün olduğundan bildirim 31 gün esasına göre yapılmalıdır. ama mart ayında eksik gün yokki 26'sında kçö başlayan firma üzerine 7 gün eklendin mi tam oluyor benim derdim kazanç

Cevap : 4447 Sayılı işsizlik Kanunu Ek 2. maddesi uyarınca “Zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.” ile 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) nurnarah bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir”hükümleri yer almaktadır. Buna göre işçiye ilk 7 gün için yarım ücret ödenecek olup, yarım ücret alınan sürelerin tamamının (7 gün) prim ödeme gün sayısı olarak APHB'de bildirilmesi gerekmektedir. Diğer yandan işçi bu 7 günlük süreyi takip eden günden itibaren en fazla 83 günlük süre boyunca KÇÖ alacaktır. KÇÖ başvurusu bir eksik gün nedenidir.90 gündür bunun ilk yedi gününü işveren yarım ücret olarak öder denilmektedir. İşkur müfettişlerinin bu yöndeki yorumu 30 bildirmeniz halinde eksik bildirim olarak size olumsuz dönüş olabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.