Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.04.2020 11:06 (Üye) Soru : Firma 1-2-3 dönem geçici vergi ödememiştir... 4. Dönemde ise 57 bin TL ödemesi ilgili muh. kaydı yapılarak Şubat ayında ödemiştir. Yıllık Kurumlar dönemi ile geçici arasında kayıtlı hesaplarda fark bulunmamakta olup 690 hesap bakiyesi 381 bin KKEG 1.500tl dir. Firmanın geçmiş yıl zararları 123 bin olup 4. Geçici dönem beyannamesinde gösterilmiştir. Bu duruma göre 1-geçmiş yıl zararları muhasebe kayıtlarında ltd şirketin karar alınmadan mahsup edilebilirmi 2- kurumlar vergi karşılık hesap ödenen geçici vergi kadarmi olmalı 3- vergiye uyumlu mukellef olmasından doğan %5 kurum vergi indirimi Kayıtları sırasıyla nasıl yapılmalıdır.. teşekkürler

Cevap : 1-Zarar mahsubu için karar alınması gerekmez. 2-Hesaplanan Kurumlar vergisi kadar karşılık ayrılır. 3- İndirimden yararlanılması için Yıllık beyanname verilme tarihinden önce vergi borcu (tüm vergi çeşitleri dahil) olamaması gerekir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.