Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.04.2020 09:33 (Üye) Soru : Sayın danışman A.ş. kar dağıtımı yapmak istiyor.Ticaret bakanlığının düzenlemelerinden anladığımız 2019 yılı net karından %25 i dağıtılabilir.Eski yıllar kar dağıtımı yapılamaz denilmektedir.2019 yılı karın'ın % 25 ini en kısa sürede ne zaman ödeyebiliriz.Kalanı ne zaman ödeyebiliriz. Teşekkür ederim.

Cevap : Sayın ilgili kanunda bahsi geçen husus çok net yazılmıştır,kararın alınması ancak %25 i için olabilir, alınan kararın uygulanması için bir sınır belirlenemediği gibi yasağın süresi 30 eylüle kadar olup sürenin uzatılması konusunda SN.Cumhur Başkanına 3 aylık uzatılma yetkisi verilmiştir. iyi çalışmalar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.