Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.04.2020 14:40 (Üye) Soru : Merhaba. Mücbir sebep kapsamında olan serbest meslek mükelleflerinin mart, nisan ve mayıs muhtasar ve kdv beyannamelerinin temmuza ertelenmesi nedeniyle defter beyan sistemindeki kayıt sürelerinin de aynı şekilde temmuza uzayıp uzamadığı hakkında bilgi verebilir misiniz? Teşekkürler.

Cevap : """486 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Kayıt zamanı MADDE 7 – (1) İşlemlerin defterlere kaydı, ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son günden fazla geciktirilemez.""" Yukarıdaki hükme göre Beyanname verilme tarihine kadar kayıt yapılması gerekir.27/07/2020 tarihine kadar kayıt yapılabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.