Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.04.2020 20:53 (Üye) Soru : merhaba, covid 19 sebebiyle faaliyetine sürekli ara verilen eğitim kurumlarında(sürücü kursu) emekli (sgdp) çalışanlara 7 günlük yarım ücret ödemesi yapılacak mı.teşekkür ederim.

Cevap : işerinde zorlayıcı nedenin ortaya çıkmasıyla çalışanlara yarım ücret ödenmesi gerekmektedir. Şöyleki 4447 Sayılı işsizlik Kanunu Ek 2. maddesi uyarınca “Zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.” ile 4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) nurnalı bentlerinde gosterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.