Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.04.2020 20:51 (Üye) Soru : Sayın Yetkili kolay gelsin, kısa çalışma ile ilgili yardım rica ederim.1 ) KÇÖ'ne 1 Mayıs olarak başvuracağım, son başvuru tarihi 30 Haziran 3 ay yararlanabilir diyor, 1 mayıstan itibaren 90 gün sayabilir miyim ? yoksa KÇÖ bitiş tarihi 30 Haziran'ı geçemez mi ? 2) 1 Mayıs resmi tatil, ödenek başlangıç tarihini 1 Mayıs yapabilir miyim ( çalışma yapılmıyor resmi tatil olduğundan ) 3 ) Kçö için çalışma sürelerinin işyerinin bir bölümünde 1/3 oranında oranında azaltılması olarak başvuru yapacağım, burada ilk 7 günlük süre icin nasıl hesaplama yapacağım ( 45 saatin 18 saati çalışma olmayacak ) çalışma tamamen durmadığı icin yarım ücret söz konusu olmayacaktır şeklinde bilgi var oranlama mı yapacağız ?

Cevap : 1.Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. 2. Bu maddede belirtilen tarihlerin hafta sonu tatili veya resmi tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü işlemler gerçekleştirilir. 3.işyerinde faaliyetin kısmen durması halinde 7,5 üzerinden çalışılan saat orantılanarak çalışılan gün bulunup bordrolama yapılmalıdır. Ancak aphb bildirim çalışılan günler tam olarak bildirilecektir.ve toplam 7 gün olacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.